top of page

Co je a co není tantra?

Tantrická masáž není to stejné co erotická masáž. Erotická masáž bývá často neosobní s jediným cílem v podobě vyvrcholení. Tantrická masáž je ale založena na hlubokém prožitku lidské blízkosti, mezi masírovaným a masírujícím musí být důvěra. Dávající je průvodcem, který přijímajícího provází tímto nádherným rituálem, učí ho dechové techniky a během masáže ho dechem vede a tím uvolňuje nejen tělo, ale i mysl.


Přestože k orgasmu může dojít, není to cílem masáže. Tantra je totiž bez cíle. Je to cesta, která sama o sobě je cílem. Pracuje se se sexuální energií, která je nejsilnější energií v člověku a záměrem je propojit oblast pánve a srdce. Přijímající tak může v bezpečném a otevřeném prostředí zkoumat své tělo, jeho prožitky a vnímat blízkost druhého člověka a jeho láskyplné doteky. To v dnešní době lidem chybí víc, než se může zdát.


Nahota není vnímána jako vizuální stimulace, ale vyjadřuje přijetí sebe sama. Při masáži nedochází ke vzájemným dotekům mezi dávajícím a přijímajícím. Přijímající je po celou dobu masáže pouze pasivním účastníkem. Přijímající neurčuje průběh masáže. Ta je sestavena předem tak, aby tvořila smysluplný celek. Samozřejmě, že s postupem masáže je přijímající předem seznámen a na jeho přání lze některé prvky vynechat. Tantrická masáž nemá za cíl naplnit představy a očekávání klienta, ale naopak ho od nich odprostit. Přijímající se tak učí být v přítomném okamžiku a prožívat a vnímat pouze to, co se děje tady a teď.


Masérka není předmětem tantrické masáže a nelze si vyžadovat intimní doteky s ní. Nejde zde o erotickou výměnu. Striktně žádám o respektování této skutečnosti. 


Tantrická masáž může být poskytnuta pouze zletilé osobě.

bottom of page